Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Molenlanden

Molenlanden

55,7%sociaal-cultureel
52,2%ecologisch
51,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,1%
37,0%Politieke participatie57,1%
56,9%Woonomgeving52,5%
48,8%Veiligheid62,6%
50,1%Onderwijs52,0%
29,6%Gezondheid58,6%
56,1%Kunst en cultuur47,5%
37,6%Economische participatie62,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,1%Maatschappelijke participatieA
57,1%Politieke participatieB
52,5%WoonomgevingC
62,6%VeiligheidD
52,0%OnderwijsE
58,6%GezondheidF
47,5%Kunst en cultuurG
62,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem68,5%
56,3%Water73,9%
37,8%Afval en grondstoffen42,4%
36,3%Energie32,3%
30,7%Natuur en landschap49,1%
45,9%Hinder en calamiteiten63,7%
54,1%Lucht35,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
68,5%BodemA
73,9%WaterB
42,4%Afval en grondstoffenC
32,3%EnergieD
49,1%Natuur en landschapE
63,7%Hinder en calamiteitenF
35,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,3%
37,1%Arbeid59,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid33,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,3%
30,2%Kennis47,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,3%ConcurrentievermogenA
59,5%ArbeidB
33,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,7%KennisE