Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Groningen

Groningen

45,4%sociaal-cultureel
48,3%ecologisch
45,5%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie42,6%
37,0%Politieke participatie45,6%
56,9%Woonomgeving55,7%
48,8%Veiligheid48,3%
50,1%Onderwijs51,0%
29,6%Gezondheid35,4%
56,1%Kunst en cultuur43,0%
37,6%Economische participatie41,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
42,6%Maatschappelijke participatieA
45,6%Politieke participatieB
55,7%WoonomgevingC
48,3%VeiligheidD
51,0%OnderwijsE
35,4%GezondheidF
43,0%Kunst en cultuurG
41,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,8%
56,3%Water63,7%
37,8%Afval en grondstoffen40,2%
36,3%Energie30,4%
30,7%Natuur en landschap32,5%
45,9%Hinder en calamiteiten59,2%
54,1%Lucht45,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
66,8%BodemA
63,7%WaterB
40,2%Afval en grondstoffenC
30,4%EnergieD
32,5%Natuur en landschapE
59,2%Hinder en calamiteitenF
45,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,3%
37,1%Arbeid40,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
30,2%Kennis35,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,3%ConcurrentievermogenA
40,8%ArbeidB
42,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,2%KennisE