Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Friesland

Friesland

50,8%sociaal-cultureel
52,9%ecologisch
46,3%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,8%
37,0%Politieke participatie53,4%
56,9%Woonomgeving57,5%
48,8%Veiligheid53,1%
50,1%Onderwijs56,3%
29,6%Gezondheid46,1%
56,1%Kunst en cultuur42,2%
37,6%Economische participatie47,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,8%Maatschappelijke participatieA
53,4%Politieke participatieB
57,5%WoonomgevingC
53,1%VeiligheidD
56,3%OnderwijsE
46,1%GezondheidF
42,2%Kunst en cultuurG
47,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,2%
56,3%Water63,3%
37,8%Afval en grondstoffen38,1%
36,3%Energie33,3%
30,7%Natuur en landschap42,0%
45,9%Hinder en calamiteiten74,8%
54,1%Lucht43,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
75,2%BodemA
63,3%WaterB
38,1%Afval en grondstoffenC
33,3%EnergieD
42,0%Natuur en landschapE
74,8%Hinder en calamiteitenF
43,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,6%
37,1%Arbeid51,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
30,2%Kennis35,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,6%ConcurrentievermogenA
51,5%ArbeidB
42,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,0%KennisE