Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Drenthe

Drenthe

50,5%sociaal-cultureel
52,8%ecologisch
47,5%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie49,3%
37,0%Politieke participatie56,0%
56,9%Woonomgeving59,3%
48,8%Veiligheid56,0%
50,1%Onderwijs52,2%
29,6%Gezondheid43,7%
56,1%Kunst en cultuur39,0%
37,6%Economische participatie48,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
49,3%Maatschappelijke participatieA
56,0%Politieke participatieB
59,3%WoonomgevingC
56,0%VeiligheidD
52,2%OnderwijsE
43,7%GezondheidF
39,0%Kunst en cultuurG
48,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,8%
56,3%Water62,9%
37,8%Afval en grondstoffen48,9%
36,3%Energie32,2%
30,7%Natuur en landschap48,7%
45,9%Hinder en calamiteiten67,5%
54,1%Lucht44,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
64,8%BodemA
62,9%WaterB
48,9%Afval en grondstoffenC
32,2%EnergieD
48,7%Natuur en landschapE
67,5%Hinder en calamiteitenF
44,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen45,8%
37,1%Arbeid45,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,0%
30,2%Kennis42,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
45,8%ConcurrentievermogenA
45,3%ArbeidB
41,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,0%KennisE