Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Overijssel

Overijssel

54,1%sociaal-cultureel
52,7%ecologisch
51,5%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,5%
37,0%Politieke participatie54,7%
56,9%Woonomgeving55,8%
48,8%Veiligheid59,0%
50,1%Onderwijs56,8%
29,6%Gezondheid52,6%
56,1%Kunst en cultuur41,9%
37,6%Economische participatie55,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,5%Maatschappelijke participatieA
54,7%Politieke participatieB
55,8%WoonomgevingC
59,0%VeiligheidD
56,8%OnderwijsE
52,6%GezondheidF
41,9%Kunst en cultuurG
55,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem60,1%
56,3%Water57,6%
37,8%Afval en grondstoffen57,2%
36,3%Energie34,2%
30,7%Natuur en landschap47,9%
45,9%Hinder en calamiteiten65,9%
54,1%Lucht46,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
60,1%BodemA
57,6%WaterB
57,2%Afval en grondstoffenC
34,2%EnergieD
47,9%Natuur en landschapE
65,9%Hinder en calamiteitenF
46,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,0%
37,1%Arbeid53,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,9%
30,2%Kennis43,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,0%ConcurrentievermogenA
53,9%ArbeidB
51,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,0%KennisE