Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Flevoland

Flevoland

48,8%sociaal-cultureel
52,6%ecologisch
53,6%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie47,3%
37,0%Politieke participatie56,3%
56,9%Woonomgeving56,7%
48,8%Veiligheid48,4%
50,1%Onderwijs54,2%
29,6%Gezondheid53,6%
56,1%Kunst en cultuur32,4%
37,6%Economische participatie41,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
47,3%Maatschappelijke participatieA
56,3%Politieke participatieB
56,7%WoonomgevingC
48,4%VeiligheidD
54,2%OnderwijsE
53,6%GezondheidF
32,4%Kunst en cultuurG
41,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,8%
56,3%Water65,8%
37,8%Afval en grondstoffen41,7%
36,3%Energie49,2%
30,7%Natuur en landschap30,8%
45,9%Hinder en calamiteiten67,2%
54,1%Lucht47,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
65,8%BodemA
65,8%WaterB
41,7%Afval en grondstoffenC
49,2%EnergieD
30,8%Natuur en landschapE
67,2%Hinder en calamiteitenF
47,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,8%
37,1%Arbeid59,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid54,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
30,2%Kennis44,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,8%ConcurrentievermogenA
59,4%ArbeidB
54,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,2%KennisE