Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gelderland

Gelderland

53,6%sociaal-cultureel
52,8%ecologisch
49,6%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,2%
37,0%Politieke participatie57,1%
56,9%Woonomgeving56,4%
48,8%Veiligheid56,3%
50,1%Onderwijs56,1%
29,6%Gezondheid51,8%
56,1%Kunst en cultuur45,3%
37,6%Economische participatie52,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,2%Maatschappelijke participatieA
57,1%Politieke participatieB
56,4%WoonomgevingC
56,3%VeiligheidD
56,1%OnderwijsE
51,8%GezondheidF
45,3%Kunst en cultuurG
52,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,7%
56,3%Water62,0%
37,8%Afval en grondstoffen55,0%
36,3%Energie36,1%
30,7%Natuur en landschap51,7%
45,9%Hinder en calamiteiten63,7%
54,1%Lucht45,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
55,7%BodemA
62,0%WaterB
55,0%Afval en grondstoffenC
36,1%EnergieD
51,7%Natuur en landschapE
63,7%Hinder en calamiteitenF
45,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,2%
37,1%Arbeid51,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
30,2%Kennis44,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,2%ConcurrentievermogenA
51,4%ArbeidB
46,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,0%KennisE