Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Utrecht

Utrecht

55,5%sociaal-cultureel
50,8%ecologisch
50,9%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,3%
37,0%Politieke participatie65,1%
56,9%Woonomgeving53,2%
48,8%Veiligheid54,6%
50,1%Onderwijs59,0%
29,6%Gezondheid55,8%
56,1%Kunst en cultuur48,8%
37,6%Economische participatie53,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,3%Maatschappelijke participatieA
65,1%Politieke participatieB
53,2%WoonomgevingC
54,6%VeiligheidD
59,0%OnderwijsE
55,8%GezondheidF
48,8%Kunst en cultuurG
53,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,1%
56,3%Water56,4%
37,8%Afval en grondstoffen43,4%
36,3%Energie41,8%
30,7%Natuur en landschap54,7%
45,9%Hinder en calamiteiten56,6%
54,1%Lucht48,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
54,1%BodemA
56,4%WaterB
43,4%Afval en grondstoffenC
41,8%EnergieD
54,7%Natuur en landschapE
56,6%Hinder en calamiteitenF
48,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,9%
37,1%Arbeid54,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,8%
30,2%Kennis49,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,9%ConcurrentievermogenA
54,8%ArbeidB
44,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,3%KennisE