Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noord-Holland

Noord-Holland

53,7%sociaal-cultureel
50,7%ecologisch
49,1%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie48,3%
37,0%Politieke participatie59,9%
56,9%Woonomgeving56,4%
48,8%Veiligheid50,0%
50,1%Onderwijs57,4%
29,6%Gezondheid57,9%
56,1%Kunst en cultuur48,4%
37,6%Economische participatie51,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
48,3%Maatschappelijke participatieA
59,9%Politieke participatieB
56,4%WoonomgevingC
50,0%VeiligheidD
57,4%OnderwijsE
57,9%GezondheidF
48,4%Kunst en cultuurG
51,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem60,4%
56,3%Water50,4%
37,8%Afval en grondstoffen38,7%
36,3%Energie39,3%
30,7%Natuur en landschap56,2%
45,9%Hinder en calamiteiten54,6%
54,1%Lucht55,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
60,4%BodemA
50,4%WaterB
38,7%Afval en grondstoffenC
39,3%EnergieD
56,2%Natuur en landschapE
54,6%Hinder en calamiteitenF
55,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,7%
37,1%Arbeid48,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,4%
30,2%Kennis46,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,7%ConcurrentievermogenA
48,8%ArbeidB
45,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,0%KennisE