Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuid-Holland

Zuid-Holland

51,0%sociaal-cultureel
47,8%ecologisch
49,0%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie44,0%
37,0%Politieke participatie56,6%
56,9%Woonomgeving57,3%
48,8%Veiligheid47,5%
50,1%Onderwijs56,6%
29,6%Gezondheid52,1%
56,1%Kunst en cultuur45,4%
37,6%Economische participatie48,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
44,0%Maatschappelijke participatieA
56,6%Politieke participatieB
57,3%WoonomgevingC
47,5%VeiligheidD
56,6%OnderwijsE
52,1%GezondheidF
45,4%Kunst en cultuurG
48,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,6%
56,3%Water52,5%
37,8%Afval en grondstoffen37,7%
36,3%Energie41,3%
30,7%Natuur en landschap51,9%
45,9%Hinder en calamiteiten45,7%
54,1%Lucht53,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
51,6%BodemA
52,5%WaterB
37,7%Afval en grondstoffenC
41,3%EnergieD
51,9%Natuur en landschapE
45,7%Hinder en calamiteitenF
53,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,1%
37,1%Arbeid52,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid40,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
30,2%Kennis47,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,1%ConcurrentievermogenA
52,9%ArbeidB
40,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,1%KennisE