Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zeeland

Zeeland

50,3%sociaal-cultureel
51,0%ecologisch
47,5%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,1%
37,0%Politieke participatie57,6%
56,9%Woonomgeving54,0%
48,8%Veiligheid50,3%
50,1%Onderwijs54,0%
29,6%Gezondheid49,9%
56,1%Kunst en cultuur39,7%
37,6%Economische participatie50,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,1%Maatschappelijke participatieA
57,6%Politieke participatieB
54,0%WoonomgevingC
50,3%VeiligheidD
54,0%OnderwijsE
49,9%GezondheidF
39,7%Kunst en cultuurG
50,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem76,2%
56,3%Water55,4%
37,8%Afval en grondstoffen36,2%
36,3%Energie39,3%
30,7%Natuur en landschap45,2%
45,9%Hinder en calamiteiten65,0%
54,1%Lucht39,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
76,2%BodemA
55,4%WaterB
36,2%Afval en grondstoffenC
39,3%EnergieD
45,2%Natuur en landschapE
65,0%Hinder en calamiteitenF
39,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,8%
37,1%Arbeid49,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,8%
30,2%Kennis32,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,8%ConcurrentievermogenA
49,0%ArbeidB
42,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,1%KennisE