Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noord-Brabant

Noord-Brabant

52,2%sociaal-cultureel
48,8%ecologisch
48,3%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,2%
37,0%Politieke participatie54,4%
56,9%Woonomgeving55,3%
48,8%Veiligheid51,8%
50,1%Onderwijs56,5%
29,6%Gezondheid50,4%
56,1%Kunst en cultuur40,8%
37,6%Economische participatie54,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,2%Maatschappelijke participatieA
54,4%Politieke participatieB
55,3%WoonomgevingC
51,8%VeiligheidD
56,5%OnderwijsE
50,4%GezondheidF
40,8%Kunst en cultuurG
54,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,1%
56,3%Water49,4%
37,8%Afval en grondstoffen52,1%
36,3%Energie33,0%
30,7%Natuur en landschap50,4%
45,9%Hinder en calamiteiten60,0%
54,1%Lucht44,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
52,1%BodemA
49,4%WaterB
52,1%Afval en grondstoffenC
33,0%EnergieD
50,4%Natuur en landschapE
60,0%Hinder en calamiteitenF
44,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,9%
37,1%Arbeid50,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,3%
30,2%Kennis44,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,9%ConcurrentievermogenA
50,9%ArbeidB
38,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,2%KennisE