Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Limburg

Limburg

48,9%sociaal-cultureel
51,3%ecologisch
46,5%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie44,8%
37,0%Politieke participatie45,9%
56,9%Woonomgeving53,8%
48,8%Veiligheid50,7%
50,1%Onderwijs54,9%
29,6%Gezondheid45,0%
56,1%Kunst en cultuur43,9%
37,6%Economische participatie52,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
44,8%Maatschappelijke participatieA
45,9%Politieke participatieB
53,8%WoonomgevingC
50,7%VeiligheidD
54,9%OnderwijsE
45,0%GezondheidF
43,9%Kunst en cultuurG
52,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,6%
56,3%Water54,4%
37,8%Afval en grondstoffen53,2%
36,3%Energie31,0%
30,7%Natuur en landschap62,1%
45,9%Hinder en calamiteiten53,0%
54,1%Lucht48,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
57,6%BodemA
54,4%WaterB
53,2%Afval en grondstoffenC
31,0%EnergieD
62,1%Natuur en landschapE
53,0%Hinder en calamiteitenF
48,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,8%
37,1%Arbeid41,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
30,2%Kennis41,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,8%ConcurrentievermogenA
41,7%ArbeidB
46,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,7%KennisE