Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Agrarische gemeente average

Agrarische gemeente average

52,4%sociaal-cultureel
50,5%ecologisch
47,7%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,7%
37,0%Politieke participatie55,5%
56,9%Woonomgeving52,6%
48,8%Veiligheid57,4%
50,1%Onderwijs55,1%
29,6%Gezondheid49,7%
56,1%Kunst en cultuur40,6%
37,6%Economische participatie55,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,7%Maatschappelijke participatieA
55,5%Politieke participatieB
52,6%WoonomgevingC
57,4%VeiligheidD
55,1%OnderwijsE
49,7%GezondheidF
40,6%Kunst en cultuurG
55,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,2%
56,3%Water58,3%
37,8%Afval en grondstoffen48,8%
36,3%Energie32,3%
30,7%Natuur en landschap39,3%
45,9%Hinder en calamiteiten66,0%
54,1%Lucht41,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
67,2%BodemA
58,3%WaterB
48,8%Afval en grondstoffenC
32,3%EnergieD
39,3%Natuur en landschapE
66,0%Hinder en calamiteitenF
41,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,6%
37,1%Arbeid49,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,9%
30,2%Kennis38,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,6%ConcurrentievermogenA
49,7%ArbeidB
43,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,9%KennisE