Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Centrum gemeente average

Centrum gemeente average

49,7%sociaal-cultureel
48,4%ecologisch
52,9%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie42,2%
37,0%Politieke participatie55,9%
56,9%Woonomgeving60,1%
48,8%Veiligheid40,2%
50,1%Onderwijs57,7%
29,6%Gezondheid50,6%
56,1%Kunst en cultuur53,8%
37,6%Economische participatie36,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
42,2%Maatschappelijke participatieA
55,9%Politieke participatieB
60,1%WoonomgevingC
40,2%VeiligheidD
57,7%OnderwijsE
50,6%GezondheidF
53,8%Kunst en cultuurG
36,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem42,7%
56,3%Water56,2%
37,8%Afval en grondstoffen40,7%
36,3%Energie44,2%
30,7%Natuur en landschap57,9%
45,9%Hinder en calamiteiten43,7%
54,1%Lucht53,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
42,7%BodemA
56,2%WaterB
40,7%Afval en grondstoffenC
44,2%EnergieD
57,9%Natuur en landschapE
43,7%Hinder en calamiteitenF
53,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,4%
37,1%Arbeid54,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,9%
30,2%Kennis54,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,4%ConcurrentievermogenA
54,3%ArbeidB
48,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,1%KennisE