Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Groene gemeente average

Groene gemeente average

53,9%sociaal-cultureel
55,3%ecologisch
48,0%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,9%
37,0%Politieke participatie58,6%
56,9%Woonomgeving55,7%
48,8%Veiligheid53,4%
50,1%Onderwijs57,4%
29,6%Gezondheid52,8%
56,1%Kunst en cultuur47,4%
37,6%Economische participatie53,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,9%Maatschappelijke participatieA
58,6%Politieke participatieB
55,7%WoonomgevingC
53,4%VeiligheidD
57,4%OnderwijsE
52,8%GezondheidF
47,4%Kunst en cultuurG
53,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,8%
56,3%Water57,6%
37,8%Afval en grondstoffen46,4%
36,3%Energie33,3%
30,7%Natuur en landschap70,9%
45,9%Hinder en calamiteiten67,1%
54,1%Lucht48,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
62,8%BodemA
57,6%WaterB
46,4%Afval en grondstoffenC
33,3%EnergieD
70,9%Natuur en landschapE
67,1%Hinder en calamiteitenF
48,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,7%
37,1%Arbeid49,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,2%
30,2%Kennis43,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,7%ConcurrentievermogenA
49,6%ArbeidB
43,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,1%KennisE