Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Grote gemeenten average

Grote gemeenten average

48,3%sociaal-cultureel
48,0%ecologisch
55,2%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie39,6%
37,0%Politieke participatie56,3%
56,9%Woonomgeving59,3%
48,8%Veiligheid37,0%
50,1%Onderwijs57,2%
29,6%Gezondheid50,0%
56,1%Kunst en cultuur53,9%
37,6%Economische participatie33,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
39,6%Maatschappelijke participatieA
56,3%Politieke participatieB
59,3%WoonomgevingC
37,0%VeiligheidD
57,2%OnderwijsE
50,0%GezondheidF
53,9%Kunst en cultuurG
33,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem38,0%
56,3%Water58,7%
37,8%Afval en grondstoffen39,3%
36,3%Energie47,1%
30,7%Natuur en landschap56,7%
45,9%Hinder en calamiteiten42,2%
54,1%Lucht54,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
38,0%BodemA
58,7%WaterB
39,3%Afval en grondstoffenC
47,1%EnergieD
56,7%Natuur en landschapE
42,2%Hinder en calamiteitenF
54,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,5%
37,1%Arbeid57,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid49,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
30,2%Kennis59,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,5%ConcurrentievermogenA
57,8%ArbeidB
49,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,1%KennisE