Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kleine gemeenten average

Kleine gemeenten average

52,6%sociaal-cultureel
51,0%ecologisch
48,5%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,5%
37,0%Politieke participatie55,4%
56,9%Woonomgeving56,2%
48,8%Veiligheid54,7%
50,1%Onderwijs56,0%
29,6%Gezondheid51,2%
56,1%Kunst en cultuur41,7%
37,6%Economische participatie54,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,5%Maatschappelijke participatieA
55,4%Politieke participatieB
56,2%WoonomgevingC
54,7%VeiligheidD
56,0%OnderwijsE
51,2%GezondheidF
41,7%Kunst en cultuurG
54,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,5%
56,3%Water56,9%
37,8%Afval en grondstoffen47,3%
36,3%Energie35,6%
30,7%Natuur en landschap49,5%
45,9%Hinder en calamiteiten60,3%
54,1%Lucht47,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
59,5%BodemA
56,9%WaterB
47,3%Afval en grondstoffenC
35,6%EnergieD
49,5%Natuur en landschapE
60,3%Hinder en calamiteitenF
47,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,6%
37,1%Arbeid49,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,5%
30,2%Kennis42,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,6%ConcurrentievermogenA
49,2%ArbeidB
43,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,3%KennisE