Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Middelgrote gemeenten average

Middelgrote gemeenten average

49,6%sociaal-cultureel
48,5%ecologisch
49,0%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie45,7%
37,0%Politieke participatie53,6%
56,9%Woonomgeving58,0%
48,8%Veiligheid45,8%
50,1%Onderwijs55,6%
29,6%Gezondheid49,1%
56,1%Kunst en cultuur46,2%
37,6%Economische participatie42,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
45,7%Maatschappelijke participatieA
53,6%Politieke participatieB
58,0%WoonomgevingC
45,8%VeiligheidD
55,6%OnderwijsE
49,1%GezondheidF
46,2%Kunst en cultuurG
42,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,6%
56,3%Water55,1%
37,8%Afval en grondstoffen42,9%
36,3%Energie39,6%
30,7%Natuur en landschap49,9%
45,9%Hinder en calamiteiten50,6%
54,1%Lucht49,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
51,6%BodemA
55,1%WaterB
42,9%Afval en grondstoffenC
39,6%EnergieD
49,9%Natuur en landschapE
50,6%Hinder en calamiteitenF
49,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,7%
37,1%Arbeid51,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,4%
30,2%Kennis45,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,7%ConcurrentievermogenA
51,0%ArbeidB
43,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,4%KennisE