Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

New Town average

New Town average

53,6%sociaal-cultureel
48,6%ecologisch
51,1%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,3%
37,0%Politieke participatie58,1%
56,9%Woonomgeving55,0%
48,8%Veiligheid54,4%
50,1%Onderwijs56,7%
29,6%Gezondheid57,3%
56,1%Kunst en cultuur40,0%
37,6%Economische participatie55,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,3%Maatschappelijke participatieA
58,1%Politieke participatieB
55,0%WoonomgevingC
54,4%VeiligheidD
56,7%OnderwijsE
57,3%GezondheidF
40,0%Kunst en cultuurG
55,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,3%
56,3%Water53,1%
37,8%Afval en grondstoffen45,6%
36,3%Energie41,2%
30,7%Natuur en landschap40,3%
45,9%Hinder en calamiteiten56,1%
54,1%Lucht48,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
55,3%BodemA
53,1%WaterB
45,6%Afval en grondstoffenC
41,2%EnergieD
40,3%Natuur en landschapE
56,1%Hinder en calamiteitenF
48,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,9%
37,1%Arbeid57,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,5%
30,2%Kennis45,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,9%ConcurrentievermogenA
57,0%ArbeidB
46,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,0%KennisE