Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Toeristische gemeente average

Toeristische gemeente average

50,0%sociaal-cultureel
52,4%ecologisch
48,0%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie45,3%
37,0%Politieke participatie53,2%
56,9%Woonomgeving55,3%
48,8%Veiligheid47,7%
50,1%Onderwijs54,7%
29,6%Gezondheid47,9%
56,1%Kunst en cultuur49,1%
37,6%Economische participatie46,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
45,3%Maatschappelijke participatieA
53,2%Politieke participatieB
55,3%WoonomgevingC
47,7%VeiligheidD
54,7%OnderwijsE
47,9%GezondheidF
49,1%Kunst en cultuurG
46,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,6%
56,3%Water55,6%
37,8%Afval en grondstoffen43,8%
36,3%Energie35,9%
30,7%Natuur en landschap60,6%
45,9%Hinder en calamiteiten58,7%
54,1%Lucht50,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
61,6%BodemA
55,6%WaterB
43,8%Afval en grondstoffenC
35,9%EnergieD
60,6%Natuur en landschapE
58,7%Hinder en calamiteitenF
50,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,5%
37,1%Arbeid46,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,7%
30,2%Kennis43,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,5%ConcurrentievermogenA
46,8%ArbeidB
44,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,0%KennisE