Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente average

Voormalige industrie gemeente average

50,3%sociaal-cultureel
49,5%ecologisch
48,2%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie47,6%
37,0%Politieke participatie51,4%
56,9%Woonomgeving58,0%
48,8%Veiligheid50,1%
50,1%Onderwijs56,0%
29,6%Gezondheid47,1%
56,1%Kunst en cultuur42,1%
37,6%Economische participatie50,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
47,6%Maatschappelijke participatieA
51,4%Politieke participatieB
58,0%WoonomgevingC
50,1%VeiligheidD
56,0%OnderwijsE
47,1%GezondheidF
42,1%Kunst en cultuurG
50,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,9%
56,3%Water51,6%
37,8%Afval en grondstoffen48,6%
36,3%Energie36,7%
30,7%Natuur en landschap52,8%
45,9%Hinder en calamiteiten54,2%
54,1%Lucht50,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
51,9%BodemA
51,6%WaterB
48,6%Afval en grondstoffenC
36,7%EnergieD
52,8%Natuur en landschapE
54,2%Hinder en calamiteitenF
50,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,6%
37,1%Arbeid47,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,0%
30,2%Kennis44,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,6%ConcurrentievermogenA
47,1%ArbeidB
44,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,6%KennisE