Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Werkgemeente average

Werkgemeente average

49,9%sociaal-cultureel
48,4%ecologisch
53,4%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie45,6%
37,0%Politieke participatie55,8%
56,9%Woonomgeving58,1%
48,8%Veiligheid43,8%
50,1%Onderwijs57,0%
29,6%Gezondheid50,6%
56,1%Kunst en cultuur46,8%
37,6%Economische participatie41,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
45,6%Maatschappelijke participatieA
55,8%Politieke participatieB
58,1%WoonomgevingC
43,8%VeiligheidD
57,0%OnderwijsE
50,6%GezondheidF
46,8%Kunst en cultuurG
41,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,2%
56,3%Water56,6%
37,8%Afval en grondstoffen44,2%
36,3%Energie42,8%
30,7%Natuur en landschap53,2%
45,9%Hinder en calamiteiten48,0%
54,1%Lucht49,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
44,2%BodemA
56,6%WaterB
44,2%Afval en grondstoffenC
42,8%EnergieD
53,2%Natuur en landschapE
48,0%Hinder en calamiteitenF
49,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,2%
37,1%Arbeid57,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,8%
30,2%Kennis53,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,2%ConcurrentievermogenA
57,0%ArbeidB
46,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,3%KennisE