Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Woongemeente average

Woongemeente average

52,1%sociaal-cultureel
52,7%ecologisch
45,1%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie48,5%
37,0%Politieke participatie53,4%
56,9%Woonomgeving54,8%
48,8%Veiligheid54,5%
50,1%Onderwijs56,1%
29,6%Gezondheid50,2%
56,1%Kunst en cultuur44,5%
37,6%Economische participatie54,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
48,5%Maatschappelijke participatieA
53,4%Politieke participatieB
54,8%WoonomgevingC
54,5%VeiligheidD
56,1%OnderwijsE
50,2%GezondheidF
44,5%Kunst en cultuurG
54,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,8%
56,3%Water52,1%
37,8%Afval en grondstoffen46,2%
36,3%Energie34,8%
30,7%Natuur en landschap55,8%
45,9%Hinder en calamiteiten60,7%
54,1%Lucht54,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
64,8%BodemA
52,1%WaterB
46,2%Afval en grondstoffenC
34,8%EnergieD
55,8%Natuur en landschapE
60,7%Hinder en calamiteitenF
54,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,9%
37,1%Arbeid43,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,3%
30,2%Kennis40,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,9%ConcurrentievermogenA
43,6%ArbeidB
41,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,4%KennisE