Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zeer kleine gemeente average

Zeer kleine gemeente average

53,7%sociaal-cultureel
51,9%ecologisch
46,7%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,4%
37,0%Politieke participatie57,7%
56,9%Woonomgeving52,5%
48,8%Veiligheid56,4%
50,1%Onderwijs56,7%
29,6%Gezondheid52,3%
56,1%Kunst en cultuur43,9%
37,6%Economische participatie57,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,4%Maatschappelijke participatieA
57,7%Politieke participatieB
52,5%WoonomgevingC
56,4%VeiligheidD
56,7%OnderwijsE
52,3%GezondheidF
43,9%Kunst en cultuurG
57,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,7%
56,3%Water50,4%
37,8%Afval en grondstoffen49,2%
36,3%Energie32,3%
30,7%Natuur en landschap53,6%
45,9%Hinder en calamiteiten66,2%
54,1%Lucht44,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
66,7%BodemA
50,4%WaterB
49,2%Afval en grondstoffenC
32,3%EnergieD
53,6%Natuur en landschapE
66,2%Hinder en calamiteitenF
44,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,5%
37,1%Arbeid49,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,9%
30,2%Kennis39,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,5%ConcurrentievermogenA
49,1%ArbeidB
41,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,6%KennisE