Comparable


Typologies


Delfzijl

Delfzijl

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,7%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving47,6%
DVeiligheid44,9%
EOnderwijs46,6%
FGezondheid30,5%
GKunst en cultuur35,2%
HEconomische participatie37,7%
AMaatschappelijke participatie41,7%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving47,6%
DVeiligheid44,9%
EOnderwijs46,6%
FGezondheid30,5%
GKunst en cultuur35,2%
HEconomische participatie37,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,6%
BWater63,6%
CAfval en grondstoffen29,0%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap23,1%
FHinder en calamiteiten53,7%
GLucht36,1%
ABodem64,6%
BWater63,6%
CAfval en grondstoffen29,0%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap23,1%
FHinder en calamiteiten53,7%
GLucht36,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid40,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,5%
EKennis40,0%
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid40,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,5%
EKennis40,0%