Comparable


Typologies


Groningen (gemeente)

Groningen (gemeente)

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie68,1%
CWoonomgeving66,0%
DVeiligheid33,9%
EOnderwijs52,5%
FGezondheid51,6%
GKunst en cultuur60,0%
HEconomische participatie28,3%
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie68,1%
CWoonomgeving66,0%
DVeiligheid33,9%
EOnderwijs52,5%
FGezondheid51,6%
GKunst en cultuur60,0%
HEconomische participatie28,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem37,1%
BWater67,4%
CAfval en grondstoffen39,7%
DEnergie47,2%
ENatuur en landschap62,2%
FHinder en calamiteiten34,8%
GLucht61,9%
ABodem37,1%
BWater67,4%
CAfval en grondstoffen39,7%
DEnergie47,2%
ENatuur en landschap62,2%
FHinder en calamiteiten34,8%
GLucht61,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid65,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,8%
EKennis68,7%
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid65,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,8%
EKennis68,7%