Comparable


Typologies


Loppersum

Loppersum

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie43,4%
CWoonomgeving42,6%
DVeiligheid60,9%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid37,0%
GKunst en cultuur39,1%
HEconomische participatie50,8%
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie43,4%
CWoonomgeving42,6%
DVeiligheid60,9%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid37,0%
GKunst en cultuur39,1%
HEconomische participatie50,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem84,4%
BWater51,6%
CAfval en grondstoffen35,0%
DEnergie24,3%
ENatuur en landschap22,3%
FHinder en calamiteiten60,6%
GLucht41,4%
ABodem84,4%
BWater51,6%
CAfval en grondstoffen35,0%
DEnergie24,3%
ENatuur en landschap22,3%
FHinder en calamiteiten60,6%
GLucht41,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,8%
BArbeid42,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,1%
EKennis30,2%
AConcurrentievermogen50,8%
BArbeid42,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,1%
EKennis30,2%