Comparable


Typologies


Stadskanaal

Stadskanaal

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,2%
BPolitieke participatie36,9%
CWoonomgeving59,8%
DVeiligheid51,5%
EOnderwijs50,4%
FGezondheid30,1%
GKunst en cultuur41,3%
HEconomische participatie39,1%
AMaatschappelijke participatie35,2%
BPolitieke participatie36,9%
CWoonomgeving59,8%
DVeiligheid51,5%
EOnderwijs50,4%
FGezondheid30,1%
GKunst en cultuur41,3%
HEconomische participatie39,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,2%
BWater63,5%
CAfval en grondstoffen36,9%
DEnergie42,3%
ENatuur en landschap36,1%
FHinder en calamiteiten78,4%
GLucht58,8%
ABodem58,2%
BWater63,5%
CAfval en grondstoffen36,9%
DEnergie42,3%
ENatuur en landschap36,1%
FHinder en calamiteiten78,4%
GLucht58,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,2%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,0%
EKennis23,3%
AConcurrentievermogen41,2%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,0%
EKennis23,3%