Comparable


Typologies


Veendam

Veendam

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,2%
BPolitieke participatie40,0%
CWoonomgeving58,0%
DVeiligheid46,6%
EOnderwijs52,9%
FGezondheid35,7%
GKunst en cultuur52,5%
HEconomische participatie37,8%
AMaatschappelijke participatie36,2%
BPolitieke participatie40,0%
CWoonomgeving58,0%
DVeiligheid46,6%
EOnderwijs52,9%
FGezondheid35,7%
GKunst en cultuur52,5%
HEconomische participatie37,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,6%
BWater77,2%
CAfval en grondstoffen41,1%
DEnergie26,9%
ENatuur en landschap39,9%
FHinder en calamiteiten56,4%
GLucht45,4%
ABodem58,6%
BWater77,2%
CAfval en grondstoffen41,1%
DEnergie26,9%
ENatuur en landschap39,9%
FHinder en calamiteiten56,4%
GLucht45,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,1%
BArbeid38,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
EKennis42,4%
AConcurrentievermogen49,1%
BArbeid38,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
EKennis42,4%