Comparable


Typologies


Zeewolde

Zeewolde

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,4%
BPolitieke participatie58,8%
CWoonomgeving58,7%
DVeiligheid49,8%
EOnderwijs56,2%
FGezondheid55,9%
GKunst en cultuur20,2%
HEconomische participatie44,0%
AMaatschappelijke participatie54,4%
BPolitieke participatie58,8%
CWoonomgeving58,7%
DVeiligheid49,8%
EOnderwijs56,2%
FGezondheid55,9%
GKunst en cultuur20,2%
HEconomische participatie44,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem74,5%
BWater65,3%
CAfval en grondstoffen43,5%
DEnergie51,2%
ENatuur en landschap23,7%
FHinder en calamiteiten74,3%
GLucht36,6%
ABodem74,5%
BWater65,3%
CAfval en grondstoffen43,5%
DEnergie51,2%
ENatuur en landschap23,7%
FHinder en calamiteiten74,3%
GLucht36,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,2%
BArbeid64,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,7%
EKennis51,9%
AConcurrentievermogen56,2%
BArbeid64,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,7%
EKennis51,9%