Comparable


Typologies


Achtkarspelen

Achtkarspelen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,0%
BPolitieke participatie47,8%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid50,4%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid40,1%
GKunst en cultuur27,1%
HEconomische participatie47,6%
AMaatschappelijke participatie53,0%
BPolitieke participatie47,8%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid50,4%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid40,1%
GKunst en cultuur27,1%
HEconomische participatie47,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,7%
BWater57,4%
CAfval en grondstoffen34,1%
DEnergie30,3%
ENatuur en landschap29,5%
FHinder en calamiteiten68,3%
GLucht46,3%
ABodem56,7%
BWater57,4%
CAfval en grondstoffen34,1%
DEnergie30,3%
ENatuur en landschap29,5%
FHinder en calamiteiten68,3%
GLucht46,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
EKennis23,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
EKennis23,6%