Comparable


Typologies


Ameland

Ameland

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,5%
BPolitieke participatie58,2%
CWoonomgeving52,2%
DVeiligheid64,4%
EOnderwijs63,6%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur51,0%
HEconomische participatie61,9%
AMaatschappelijke participatie53,5%
BPolitieke participatie58,2%
CWoonomgeving52,2%
DVeiligheid64,4%
EOnderwijs63,6%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur51,0%
HEconomische participatie61,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem86,7%
BWater66,9%
CAfval en grondstoffen46,7%
DEnergie24,4%
ENatuur en landschap73,3%
FHinder en calamiteiten93,2%
GLucht41,1%
ABodem86,7%
BWater66,9%
CAfval en grondstoffen46,7%
DEnergie24,4%
ENatuur en landschap73,3%
FHinder en calamiteiten93,2%
GLucht41,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid57,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
EKennis19,5%
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid57,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
EKennis19,5%