Comparable


Typologies


Harlingen

Harlingen

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie47,7%
CWoonomgeving63,6%
DVeiligheid48,0%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid43,6%
GKunst en cultuur62,1%
HEconomische participatie27,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie47,7%
CWoonomgeving63,6%
DVeiligheid48,0%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid43,6%
GKunst en cultuur62,1%
HEconomische participatie27,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,1%
BWater44,9%
CAfval en grondstoffen35,4%
DEnergie44,7%
ENatuur en landschap30,0%
FHinder en calamiteiten51,1%
GLucht38,6%
ABodem60,1%
BWater44,9%
CAfval en grondstoffen35,4%
DEnergie44,7%
ENatuur en landschap30,0%
FHinder en calamiteiten51,1%
GLucht38,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,0%
BArbeid44,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,5%
EKennis29,7%
AConcurrentievermogen44,0%
BArbeid44,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,5%
EKennis29,7%