Comparable


Typologies


Heerenveen

Heerenveen

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,7%
BPolitieke participatie60,4%
CWoonomgeving49,5%
DVeiligheid52,7%
EOnderwijs48,2%
FGezondheid47,6%
GKunst en cultuur55,5%
HEconomische participatie31,9%
AMaatschappelijke participatie47,7%
BPolitieke participatie60,4%
CWoonomgeving49,5%
DVeiligheid52,7%
EOnderwijs48,2%
FGezondheid47,6%
GKunst en cultuur55,5%
HEconomische participatie31,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem70,7%
BWater67,1%
CAfval en grondstoffen48,5%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap31,7%
FHinder en calamiteiten67,8%
GLucht43,2%
ABodem70,7%
BWater67,1%
CAfval en grondstoffen48,5%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap31,7%
FHinder en calamiteiten67,8%
GLucht43,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,5%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,6%
EKennis50,5%
AConcurrentievermogen50,5%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,6%
EKennis50,5%