Comparable


Typologies


Leeuwarden

Leeuwarden

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,6%
BPolitieke participatie57,9%
CWoonomgeving62,7%
DVeiligheid36,8%
EOnderwijs53,3%
FGezondheid43,8%
GKunst en cultuur58,7%
HEconomische participatie26,2%
AMaatschappelijke participatie47,6%
BPolitieke participatie57,9%
CWoonomgeving62,7%
DVeiligheid36,8%
EOnderwijs53,3%
FGezondheid43,8%
GKunst en cultuur58,7%
HEconomische participatie26,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,9%
BWater62,1%
CAfval en grondstoffen34,5%
DEnergie45,0%
ENatuur en landschap29,5%
FHinder en calamiteiten53,5%
GLucht52,0%
ABodem48,9%
BWater62,1%
CAfval en grondstoffen34,5%
DEnergie45,0%
ENatuur en landschap29,5%
FHinder en calamiteiten53,5%
GLucht52,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,7%
BArbeid61,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis56,6%
AConcurrentievermogen41,7%
BArbeid61,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis56,6%