Comparable


Typologies


Ooststellingwerf

Ooststellingwerf

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie59,8%
CWoonomgeving58,6%
DVeiligheid50,8%
EOnderwijs50,5%
FGezondheid38,7%
GKunst en cultuur36,9%
HEconomische participatie48,2%
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie59,8%
CWoonomgeving58,6%
DVeiligheid50,8%
EOnderwijs50,5%
FGezondheid38,7%
GKunst en cultuur36,9%
HEconomische participatie48,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,1%
BWater72,4%
CAfval en grondstoffen38,8%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap43,2%
FHinder en calamiteiten81,1%
GLucht41,5%
ABodem80,1%
BWater72,4%
CAfval en grondstoffen38,8%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap43,2%
FHinder en calamiteiten81,1%
GLucht41,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid43,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,4%
EKennis27,7%
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid43,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,4%
EKennis27,7%