Comparable


Typologies


Opsterland

Opsterland

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,8%
BPolitieke participatie61,4%
CWoonomgeving54,6%
DVeiligheid60,0%
EOnderwijs49,0%
FGezondheid55,0%
GKunst en cultuur32,2%
HEconomische participatie52,8%
AMaatschappelijke participatie53,8%
BPolitieke participatie61,4%
CWoonomgeving54,6%
DVeiligheid60,0%
EOnderwijs49,0%
FGezondheid55,0%
GKunst en cultuur32,2%
HEconomische participatie52,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,7%
BWater71,8%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap36,3%
FHinder en calamiteiten76,2%
GLucht44,4%
ABodem71,7%
BWater71,8%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap36,3%
FHinder en calamiteiten76,2%
GLucht44,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,0%
BArbeid49,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,3%
EKennis45,3%
AConcurrentievermogen41,0%
BArbeid49,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,3%
EKennis45,3%