Comparable


Typologies


Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,1%
BPolitieke participatie61,3%
CWoonomgeving59,3%
DVeiligheid55,8%
EOnderwijs69,1%
FGezondheid53,3%
GKunst en cultuur35,1%
HEconomische participatie51,2%
AMaatschappelijke participatie53,1%
BPolitieke participatie61,3%
CWoonomgeving59,3%
DVeiligheid55,8%
EOnderwijs69,1%
FGezondheid53,3%
GKunst en cultuur35,1%
HEconomische participatie51,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem87,2%
BWater62,6%
CAfval en grondstoffen32,0%
DEnergie24,3%
ENatuur en landschap88,3%
FHinder en calamiteiten97,0%
GLucht38,9%
ABodem87,2%
BWater62,6%
CAfval en grondstoffen32,0%
DEnergie24,3%
ENatuur en landschap88,3%
FHinder en calamiteiten97,0%
GLucht38,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,3%
BArbeid54,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid59,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,0%
EKennis28,6%
AConcurrentievermogen45,3%
BArbeid54,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid59,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,0%
EKennis28,6%