Comparable


Typologies


Smallingerland

Smallingerland

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,4%
BPolitieke participatie45,5%
CWoonomgeving60,7%
DVeiligheid41,9%
EOnderwijs57,4%
FGezondheid48,6%
GKunst en cultuur39,8%
HEconomische participatie41,1%
AMaatschappelijke participatie43,4%
BPolitieke participatie45,5%
CWoonomgeving60,7%
DVeiligheid41,9%
EOnderwijs57,4%
FGezondheid48,6%
GKunst en cultuur39,8%
HEconomische participatie41,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,5%
BWater59,4%
CAfval en grondstoffen45,5%
DEnergie45,1%
ENatuur en landschap29,4%
FHinder en calamiteiten66,3%
GLucht48,7%
ABodem59,5%
BWater59,4%
CAfval en grondstoffen45,5%
DEnergie45,1%
ENatuur en landschap29,4%
FHinder en calamiteiten66,3%
GLucht48,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,4%
BArbeid53,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,8%
EKennis42,7%
AConcurrentievermogen51,4%
BArbeid53,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,8%
EKennis42,7%