Comparable


Typologies


Terschelling

Terschelling

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,5%
BPolitieke participatie53,2%
CWoonomgeving55,8%
DVeiligheid48,9%
EOnderwijs66,7%
FGezondheid53,6%
GKunst en cultuur38,8%
HEconomische participatie57,5%
AMaatschappelijke participatie51,5%
BPolitieke participatie53,2%
CWoonomgeving55,8%
DVeiligheid48,9%
EOnderwijs66,7%
FGezondheid53,6%
GKunst en cultuur38,8%
HEconomische participatie57,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem88,3%
BWater69,7%
CAfval en grondstoffen36,3%
DEnergie25,4%
ENatuur en landschap83,4%
FHinder en calamiteiten86,7%
GLucht39,0%
ABodem88,3%
BWater69,7%
CAfval en grondstoffen36,3%
DEnergie25,4%
ENatuur en landschap83,4%
FHinder en calamiteiten86,7%
GLucht39,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid62,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
EKennis38,4%
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid62,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
EKennis38,4%