Comparable


Typologies


Vlieland

Vlieland

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,2%
BPolitieke participatie52,2%
CWoonomgeving62,4%
DVeiligheid50,2%
EOnderwijs63,1%
FGezondheid50,8%
GKunst en cultuur60,5%
HEconomische participatie51,4%
AMaatschappelijke participatie51,2%
BPolitieke participatie52,2%
CWoonomgeving62,4%
DVeiligheid50,2%
EOnderwijs63,1%
FGezondheid50,8%
GKunst en cultuur60,5%
HEconomische participatie51,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem89,7%
BWater52,5%
CAfval en grondstoffen35,9%
DEnergie24,4%
ENatuur en landschap85,4%
FHinder en calamiteiten88,6%
GLucht49,9%
ABodem89,7%
BWater52,5%
CAfval en grondstoffen35,9%
DEnergie24,4%
ENatuur en landschap85,4%
FHinder en calamiteiten88,6%
GLucht49,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,9%
BArbeid68,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
EKennis26,3%
AConcurrentievermogen41,9%
BArbeid68,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
EKennis26,3%