Comparable


Typologies


Weststellingwerf

Weststellingwerf

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,8%
BPolitieke participatie60,2%
CWoonomgeving57,8%
DVeiligheid53,8%
EOnderwijs50,8%
FGezondheid39,7%
GKunst en cultuur33,5%
HEconomische participatie51,9%
AMaatschappelijke participatie47,8%
BPolitieke participatie60,2%
CWoonomgeving57,8%
DVeiligheid53,8%
EOnderwijs50,8%
FGezondheid39,7%
GKunst en cultuur33,5%
HEconomische participatie51,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem81,9%
BWater66,9%
CAfval en grondstoffen31,2%
DEnergie31,5%
ENatuur en landschap30,5%
FHinder en calamiteiten75,2%
GLucht41,2%
ABodem81,9%
BWater66,9%
CAfval en grondstoffen31,2%
DEnergie31,5%
ENatuur en landschap30,5%
FHinder en calamiteiten75,2%
GLucht41,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid44,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,7%
EKennis42,7%
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid44,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,7%
EKennis42,7%