Comparable


Typologies


Assen

Assen

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,3%
BPolitieke participatie64,7%
CWoonomgeving57,7%
DVeiligheid42,8%
EOnderwijs58,2%
FGezondheid49,8%
GKunst en cultuur53,8%
HEconomische participatie40,4%
AMaatschappelijke participatie45,3%
BPolitieke participatie64,7%
CWoonomgeving57,7%
DVeiligheid42,8%
EOnderwijs58,2%
FGezondheid49,8%
GKunst en cultuur53,8%
HEconomische participatie40,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,4%
BWater63,8%
CAfval en grondstoffen52,8%
DEnergie49,8%
ENatuur en landschap64,7%
FHinder en calamiteiten45,8%
GLucht64,3%
ABodem47,4%
BWater63,8%
CAfval en grondstoffen52,8%
DEnergie49,8%
ENatuur en landschap64,7%
FHinder en calamiteiten45,8%
GLucht64,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,5%
BArbeid55,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,1%
EKennis44,4%
AConcurrentievermogen44,5%
BArbeid55,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,1%
EKennis44,4%