Comparable


Typologies


Coevorden

Coevorden

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,9%
BPolitieke participatie47,8%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid51,6%
EOnderwijs47,0%
FGezondheid38,5%
GKunst en cultuur32,4%
HEconomische participatie35,8%
AMaatschappelijke participatie41,9%
BPolitieke participatie47,8%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid51,6%
EOnderwijs47,0%
FGezondheid38,5%
GKunst en cultuur32,4%
HEconomische participatie35,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,8%
BWater71,8%
CAfval en grondstoffen31,8%
DEnergie24,7%
ENatuur en landschap29,4%
FHinder en calamiteiten63,4%
GLucht37,5%
ABodem66,8%
BWater71,8%
CAfval en grondstoffen31,8%
DEnergie24,7%
ENatuur en landschap29,4%
FHinder en calamiteiten63,4%
GLucht37,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,1%
BArbeid40,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,1%
EKennis26,8%
AConcurrentievermogen47,1%
BArbeid40,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,1%
EKennis26,8%