Comparable


Typologies


Emmen

Emmen

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,4%
BPolitieke participatie43,7%
CWoonomgeving57,0%
DVeiligheid44,6%
EOnderwijs44,1%
FGezondheid32,6%
GKunst en cultuur27,5%
HEconomische participatie37,2%
AMaatschappelijke participatie42,4%
BPolitieke participatie43,7%
CWoonomgeving57,0%
DVeiligheid44,6%
EOnderwijs44,1%
FGezondheid32,6%
GKunst en cultuur27,5%
HEconomische participatie37,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,3%
BWater68,5%
CAfval en grondstoffen34,1%
DEnergie29,6%
ENatuur en landschap28,0%
FHinder en calamiteiten56,6%
GLucht46,1%
ABodem49,3%
BWater68,5%
CAfval en grondstoffen34,1%
DEnergie29,6%
ENatuur en landschap28,0%
FHinder en calamiteiten56,6%
GLucht46,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid36,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
EKennis39,3%
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid36,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
EKennis39,3%