Comparable


Typologies


Hoogeveen

Hoogeveen

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,0%
BPolitieke participatie50,0%
CWoonomgeving62,4%
DVeiligheid46,5%
EOnderwijs51,0%
FGezondheid39,8%
GKunst en cultuur31,5%
HEconomische participatie45,5%
AMaatschappelijke participatie49,0%
BPolitieke participatie50,0%
CWoonomgeving62,4%
DVeiligheid46,5%
EOnderwijs51,0%
FGezondheid39,8%
GKunst en cultuur31,5%
HEconomische participatie45,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,6%
BWater52,9%
CAfval en grondstoffen39,6%
DEnergie35,8%
ENatuur en landschap38,4%
FHinder en calamiteiten53,2%
GLucht44,6%
ABodem42,6%
BWater52,9%
CAfval en grondstoffen39,6%
DEnergie35,8%
ENatuur en landschap38,4%
FHinder en calamiteiten53,2%
GLucht44,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,6%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
EKennis34,9%
AConcurrentievermogen51,6%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
EKennis34,9%