Comparable


Typologies


Meppel

Meppel

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,8%
BPolitieke participatie54,4%
CWoonomgeving68,3%
DVeiligheid54,8%
EOnderwijs57,1%
FGezondheid42,7%
GKunst en cultuur47,6%
HEconomische participatie45,2%
AMaatschappelijke participatie45,8%
BPolitieke participatie54,4%
CWoonomgeving68,3%
DVeiligheid54,8%
EOnderwijs57,1%
FGezondheid42,7%
GKunst en cultuur47,6%
HEconomische participatie45,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,6%
BWater47,7%
CAfval en grondstoffen54,4%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap40,5%
FHinder en calamiteiten50,4%
GLucht44,1%
ABodem45,6%
BWater47,7%
CAfval en grondstoffen54,4%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap40,5%
FHinder en calamiteiten50,4%
GLucht44,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,1%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,7%
EKennis61,3%
AConcurrentievermogen49,1%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,7%
EKennis61,3%