Comparable


Typologies


Almelo

Almelo

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,9%
BPolitieke participatie45,4%
CWoonomgeving58,8%
DVeiligheid40,8%
EOnderwijs52,4%
FGezondheid35,4%
GKunst en cultuur38,1%
HEconomische participatie37,8%
AMaatschappelijke participatie36,9%
BPolitieke participatie45,4%
CWoonomgeving58,8%
DVeiligheid40,8%
EOnderwijs52,4%
FGezondheid35,4%
GKunst en cultuur38,1%
HEconomische participatie37,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem24,9%
BWater46,6%
CAfval en grondstoffen47,9%
DEnergie35,7%
ENatuur en landschap47,5%
FHinder en calamiteiten48,1%
GLucht48,7%
ABodem24,9%
BWater46,6%
CAfval en grondstoffen47,9%
DEnergie35,7%
ENatuur en landschap47,5%
FHinder en calamiteiten48,1%
GLucht48,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,8%
BArbeid49,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,9%
EKennis50,0%
AConcurrentievermogen49,8%
BArbeid49,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,9%
EKennis50,0%