Comparable


Typologies


Borne

Borne

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie64,1%
BPolitieke participatie51,0%
CWoonomgeving62,7%
DVeiligheid61,5%
EOnderwijs66,1%
FGezondheid54,2%
GKunst en cultuur49,9%
HEconomische participatie59,5%
AMaatschappelijke participatie64,1%
BPolitieke participatie51,0%
CWoonomgeving62,7%
DVeiligheid61,5%
EOnderwijs66,1%
FGezondheid54,2%
GKunst en cultuur49,9%
HEconomische participatie59,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,5%
BWater34,6%
CAfval en grondstoffen49,7%
DEnergie43,9%
ENatuur en landschap38,0%
FHinder en calamiteiten57,3%
GLucht56,7%
ABodem48,5%
BWater34,6%
CAfval en grondstoffen49,7%
DEnergie43,9%
ENatuur en landschap38,0%
FHinder en calamiteiten57,3%
GLucht56,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,3%
BArbeid46,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid62,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,3%
EKennis39,9%
AConcurrentievermogen44,3%
BArbeid46,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid62,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,3%
EKennis39,9%